Välkommen till Borås Vårdcentral i Knalleland.

.

KONTAKTINFORMATION

Borås Vårdcentral AB
Herrljungagatan 1
506 30 Borås

Telefon: 033 -323 20 40
Mail: info@borasvc.se

Kontaktperson: Leon Raiszade

BASFAKTA

Företaget bedriver primärvård inom vårdval Västra Götalandsregionen. Vårdcentralen öppnade första februari 2019.

KVALITET

Vi driver av regionen en godkänd vårdcentral inom Västra Götalandsregionen Herrljungagatan. Västra Götalandsregionen gör årlig revision av vår verksamhet. Vi arbetar under samma villkor som alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen.

Borås Vårdcentral arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9

Vi deltar i följande nationella kvalitetsregister: Nationella Diabetesregistret och Luftvägsregistret.

För personer med funktionshinder finns information och bilder från vår mottagning presenterad i Tillgänglighetsdatabasen.

MEDARBETARE

Det arbetar tio personer på vårdcentralen varav sex kvinnor och fyra män.
3 st läkare, allmänspecialister, 4 st sjuksköterskor varav 2 med specialinriktning mot distrikt samt 1 undersköterska. Slutligen leds det ekonomiska arbetet av en civilekonom med magisterexamen i företagsekonomi samt en receptionist utbildad inom administration och ekonomi. Vårdcentralen har tecknat kollektivavtal Vårdföretagarna Almega.

ÄGARE, STYRELSE & EKONOMI

Borås Vårdcentral AB ägs av till lika stor del av Adora Holding AB, Swibco Sweden Holding AB samt Ahmad Kordi AB.  Dessa bolag ägs i sin tur av 2 personer, 3 personer samt 1 person där alla arbetar aktivt med vårdcentralen och dess uppbyggnad. På  Allabolag.se finns mer information om bolagets styrelse samt ekonomi.