Om du har diabetes, eller ökad risk att få det, så utreds och följs detta upp av vår specialistsköterska. Kontakt med mottagning får du via remiss från din läkare.