Uppläggning

Hälsokontrollen kan erbjudas i två former av utbud angivna nedan.

Hälsoundersökning liten.

Utförs tillsammans med läkare här ingår:

 • Livsstils formulär
 • Läkarundersökning med kontroll av hjärta, lungor, buk, sköldkörtel, blodtrycksmätning
 • Laboratorieprover
 • Blodstatus (Hb, LPK, TPK)
 • Leverfunktion (ALAT, ALP, Bilrubin)
 • Njurfunktion och blodsalter (Kreatinin, Kalium, Calcium och Natrium)
 • Blodsocker
 • Blodfetter inkl. kolesterol
 • Ämnesomsättning (TSH)
 • Vitaminer B12 och folsyra
 • Urinprov
 • PSA-prov (för män över 40 år) 
 • syntest, längd och BMI
 • EKG

Hälsoundersökning Stor.

Utförs tillsammans med läkare där utöver hälsoundersökning liten, ingår även nedanstående moment.

 • Arbets-EKG
 • Spirometri, (lungfunktionsundersökning)

Priser företag

Hälsoundersökning Liten 1900 SEK (För kvinnor utgår PSA, därmed 1700 SEK)

Hälsoundersökning Stor 3950 SEK

Priser privatpersoner

Hälsoundersökning Liten 1800 SEK (För kvinnor utgår PSA, därmed 1600 SEK)

Hälsoundersökning Stor 3750 SEK