Uppläggning

Hälsokontrollen erbjudas enligt nedan.

Hälsoundersökning

Utförs tillsammans med läkare och det ingår:

 • Läkarundersökning med kontroll av hjärta, lungor, buk, sköldkörtel, blodtrycksmätning
 • Laboratorieprover
 • Blodstatus (Hb, LPK, TPK)
 • Leverfunktion (ALAT, ALP, Bilrubin)
 • Njurfunktion och blodsalter (Kreatinin, Kalium, Calcium och Natrium)
 • Blodsocker
 • Blodfetter inkl. kolesterol
 • Ämnesomsättning (TSH)
 • Vitaminer B12 och folsyra
 • Urinprov
 • PSA-prov (för män över 40 år) 
 • syntest, längd och BMI
 • EKG

Priser

Hälsoundersökning Liten 1950 SEK (För kvinnor utgår PSA, därmed 1750 SEK)