Uppläggning

Hälsokontrollen kan erbjudas i två former av utbud angivna nedan.

Hälsoundersökning liten.

Utförs tillsammans med läkare här ingår:

 • Livsstils formulär
 • Läkarundersökning med kontroll av hjärta, lungor, buk, sköldkörtel, blodtrycksmätning
 • Laboratorieprover
 • Blodstatus (Hb, LPK, TPK)
 • Leverfunktion (ALAT, ALP, Bilrubin)
 • Njurfunktion och blodsalter (Kreatinin, Kalium, Calcium och Natrium)
 • Blodsocker
 • Blodfetter inkl. kolesterol
 • Ämnesomsättning (TSH)
 • Vitaminer B12 och folsyra
 • Urinprov
 • PSA-prov (för män över 40 år) 
 • syntest, längd och BMI
 • EKG

Hälsoundersökning Stor.

Utförs tillsammans med läkare där utöver hälsoundersökning liten, ingår även nedanstående moment.

 • Arbets-EKG
 • Spirometri, (lungfunktionsundersökning)

Priser

Hälsoundersökning Liten 1900 SEK (För kvinnor utgår PSA, därmed 1700 SEK)

Hälsoundersökning Stor 3950 SEK