Ålder Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, Hemophilus typ B Pneumokocker Mässling, Påssjuka, Röda hund Tuberkulos (BCG) Hepatit B
Nyfödd Till riskgrupper Till riskgrupper
3 månader Första sprutan Första sprutan Till riskgrupper Till riskgrupper
5-6 månader Andra sprutan Andra sprutan Till riskgrupper Till riskgrupper
11-12 månader Tredje sprutan Tredje sprutan Till riskgrupper Till riskgrupper
18 månader Första sprutan
5-6 år Fjärde sprutan