Vaccination mot säsongsinfluensa 2021-2022


Fr o m 13 december kan du som är född 1961 eller tidigare (uppdatering 2021-12-13)

boka påfyllnadsdos för covid-19, dock måste det ha gått minst 6 månader mellan dos 2 och påfyllnadsdos. övriga grupper är enligt föregående uppdatering, se nedan.


Information om vaccination mot Covid-19, Dos 3. (Uppdaterad 2021-12-07)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje dos vaccin som påfyllnad för personer i följande grupper och i denna prioriteringsordning:

  • Personer boende på SÄBO, personer med hemsjukvård eller hemtjänst och alla som är 80 år och äldre.
  • Personer 65–79 år samt personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård.
  • Personer med allvarlig allergi ska kunna boka tid för vaccination.
  • Personal inom hälso- och sjukvård som arbetar nära patienter.

    I slutet på oktober fick du som är över 80 år ett brev med information om hur du bokar tid för vaccination Covid-19 dos 3du kan själv boka tid via 1177.se (välj Borås: Borås Arenamottagning, klicka på Boka tid via webben hos Borås Arenamottagning och logga in med ditt Bank-ID). Saknas Bank-ID, och du är listad patient hos oss på Borås Vårdcentral, går det att ringa oss för tidsbokning, telefon 033-32 32 040.

Västra Götalandsregionen arbetar nu för nya tidsplan för övriga grupper. vi uppdaterar hemsidan så snart vi har mer information.Vaccination av barn under 18 år (Dos 1 & 2)

  • Ungdomar födda 2005 och tidigare erbjuds vaccination. Ungdomen behöver inte ha fyllt 16 år innan vaccination. Bokning sker med Bank-ID. Saknas Bank-ID, och du är listad patient hos oss på Borås Vårdcentral, går det att ringa oss för tidsbokning, telefon 033-32 32 040.
  • Vårdnadshavare ger sitt godkännande till vaccination på en samtyckesblankett. I regel kan ungdomar själva fatta beslut om vaccination. En undertecknad samtyckesblankett underlättar dock vaccinationsprocessen. Samtyckesblankett kan du hitta här.

Du hittar mer information på 1177 Vårdguiden.


Stopp på Drop-in mottagning med anledning av Covid-19

Med anledning av spridningsrisken av Coronaviruset som finns och för att förhindra smittspridning kommer vår drop in mottagning att ENDAST ta emot patienter som först har ringt till vårdcentralen och fått en första bedömning av sjuksköterska. Det är viktigt att vi följer dessa rekommendationer och hjälper till att minska smittspridning i vårt samhälle. Tack för att ni tar hänsyn till detta.

—————————————————————————————————————-

Information om coronavirusinfektion covid-19

Om du har allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Söker du mer information om coronavirusinfektionen läs på 1177.se

Tryck här för att komma vidare till vår hemsida