Tel: 033 - 323 20 40

Hälsoundersökning

Hälsoundersökning utförs tillsammans med läkare. Detta ingår:

  • *Läkarundersökning med kontroll av hjärta, lungor och buk.
  • *Laboratorieprover;
  • -Leverfunktion
  • -Njurfunktion och blodsalter
  • -Blodsocker
  • -Blodfetter inklusive kolesterol
  • -Ämnesomsättning
  • -Vitamin B12
  • -Urinprov
  • -PSA-prov (för män över 40 år)
  • *Längd, vikt och BMI.
  • *EKG.
  • *Blodtryck.


Vid en hälsoundersökning kommer du först få komma och ta blodprover. Dessa prover ska vara fastande, var god läs mer om detta under fliken Laboratorium.
Cirka en vecka efter provtagning får du komma till läkare för läkarundersökning samt genomgång av provsvaren.

Priser

Hälsoundersökning 2150 SEK (För kvinnor utgår PSA, därmed 1950 SEK)