Tel: 033 - 323 20 40

Laboratorium

Välkomna till oss för provtagning!
Vi kan även hjälpa dig med att ta prover från andra instanser.

För dig som ska ta fastande prover:
Du får inte äta, röka, snusa eller ta dina mediciner efter klockan 22 före din provtagning. Det är tillåtet att dricka ett glas vatten.